از روز ساعت ۱۱ دو شنبه  ۶ بهمن ماه لغایت ساعت ۱۷ سه شنبه ۷ بهمن ارتباط داخلی سرور سازمان با سیستم قطع گردیده ...

یوز نیم و پسورد نود۳۲ Username:TRIAL-0130622805 ...

از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴  در صورت صدور بارنامه با نام محموله “متفرقه” کل بارنامه ها عودت خواهند شد. پس الزاما از این پس تحت هیچ شرایطی از نام محموله متفرقه استفاده ننمایید. ...

سرور  در روزهای ۲۲ و ۲۳ دی خطا در سرویس اعلام می نمود و این مشکل در روز ۲۹ دی از ساعت ۱۱ الی ۱۵ نیز تکرار گردید همچنین در تاریخ ۴ بهمن ماه از ساعت ۱۱ الی ۱۶ این مشکل مجدد بوجود ...

یاد آوری نکات مهم جهت صدور بارنامه بر خط ۱- مهلت دریافت کد رهگیری بارنامه هایی که به هر دلیل امکان دریافت کد برای آنها میسر نشده در حال حاضر ۳ روز می باشد. ۲- حداکثر مهلت ابطال یک بارنامه دو روز می باشد – بارنامه ای که باطل گردیده و به سرور ارسال شده امکان ...