روز دوشنبه ۱ تیر از ساعت ۱۲ سرور دچار مشکل گردیده بود همراه با عدم کد دهی و خطا در سرویس که در پایان روز این مشکل برطرف ...

با توجه به اینکه اعتبار مجوز انلاین طی چند روز آینده به پایان می رسد جهت تمدید اعتبار مجوز فایل زیر را دانلود نموده و طبق مراحل زیر عمل نمایید. فایل فشرده تمدید اعتبار مجور  را از اینجا دانلود نمایید   دقت فرمایید  که نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس  استارت نشده باشد  ، فایل ...

سرور در روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه دچار خطا در کد دهی و دریافت اطلاعات کارت هوشمند گردیده ...

Username: TRIAL-0139312398 Password: ...

بر اساس بخشنامه ۷۴/۱۱۷۹۵ مورخ ۹۴/۰۲/۰۸ سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای با توجه به اجرای مرحله اول طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش ناوگان از تاریخ ۹۴/۰۲/۰۱  مقتضی است کلیه شرکت های حمل و نقل نهایت دقت را در تکمیل مندرجات بارنامه معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه اعتراضات و ...